FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dieťa

dieťa

- podmienka existencie zmyslu života, lásky, akejkoľvek aktivity človeka. Be dieťaťa by k existencii zmyslu nemohlo dôjsť. Dieťa je predpokladom zmyslu akéhokoľvek pozitívneho stretnutia ľudí, predovšetkým muža a ženy predpokladom zmyslu existencie rodiny, ale aj pozitívnych stretnutí mužov pri budovaní domov, obrábaní polí a pri všetkých formách práce. Dieťa je télos vývinu ľudstva.

Dieťa je nedospelý človek vo veku do 18 rokov.dieťa>