FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Telos

telos (gr.)

- cieµ, ktorý sa usiluje dosiahnu» konajúci subjekt.

--------
telos>