FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bonaventura

Bonaventura sv. (vl. menom Giovanni di Fidanza) (1217/1221 - 1274) Kód: 376

- taliansky filozof, scholastik, františkánsky teológ. Študoval na parížskej univerzite, kde bol potom profesorom. Od 1257 generál františkánskeho rádu. Kanonizovaný r. 1482. R. 1587 bol vyhlásený za cirkevného otca.

Na rozdiel od svojho súčasníka Tomáša Akvinského, ktorý syntetizoval kresťanskú teológiu a aristotelovstvo, obhajoval augustiniánsku teológiu.

Teória poznania Bonaventuru vychádza z novoplatonizmu a je preniknutá mystikou: pravda sa postihuje osvietením, ktoré sa kresťanovi dostáva ako požehnanie; podmienkou poznania pravdy je zbožný život a modlitba.

V spore o univerzálie zastával Bonaventura stanovisko realizmu.Bonaventura>