FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Parížska univerzita

Parížska univerzita = Sorbonne

- univerzita, ktorá bola založená v Paríži 1253-57. Sorbonne je na Rue des Écoles 47. Sorbonna je dodnes najväčším centrom vysokoškolského štúdia vo Francúzsku.

1253 univerzitu zakladá kaplan a spovedník Ľudovíta IX. Svätého Robert de Sorbonne pôvodne ako kolégium pre chudobných študentov teológie, ktoré sa neskôr rozvinulo do strediska pre teologické štúdiá a napokon na univerzitu
13. stor. - na Sorbonne študuje 15 000 žiakov (dnes 70 000)
1328-1340 rektorom J. Buridan
1355 rektorom Čech Vojtěch Ranků z Ježova
1380 tu ziskava doktorát teológie Peter z Ailly
1469 tu bola zriadená prvá tlačiareň vo Francúzsku
1624-1642 (za kardinála Richelieua) budovy podrobené mnohým stavebným úpravám
1806 (za Napoleona Bonaparteho) ďalšie stavebné úpravy
1885-1905 univerzita nadobúda dnešnú podobu; v univerzitnom kostole je hrobka kardinála Richelieua

----------------------
Parížska univerzita>