FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Averroizmus renesančný

averroizmus renesančný

- smer renesančného aristotelizmu, ktorého predstavitelia sa hlásili k Aristotelovi v Averroovej interpretácii. Renesanční averroisati popieral osobnú nesmrteľnosť duše a prisudzovali jej večnosť iba vo všeobecnej duši sveta. V tomto bode polemizovali s renesančnými alexandristami, ktorí popierali akúkoľvek možnosť života duše po smrti človeka. Spolu s alexandristami však hlásali determinizmus a neuznávali slobodu človeka.averroizmus renesančný>