FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aristotelizmus renesančný

aristotelizmus renesančný

- návrat renesančných filozofov k aristotelizmu, ktorého príčinou bolo presvdečenie, že scholastická interpretácia sfalšovala Aristotela, a aby ho bolo možné poznať, treba znovu siahnuť po originále. Prívrženci renesančného aristotelizmu nemohli súhlasiť s prvenstvom platonizmu, a preto vtedajší aristotelizmus bol v určitom zmysle reakciou na platonizmus.

Medzi renesančnými aristotelovcami sa črtajú dva odlišné smery: jeden sa hlásil k Aristotelovi v Averroovej interpretácii (z nich vznikla nová, renesančná averroistická skupina), druhý - naturalistický - prijímal aristotelizmus vo verzii Alexandra z Afrodizie a vytvoril osobitnú skupinu renesančných alexandristov.aristotelizmus renesančný>