FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Determinizmus

determinizmus

- učenie o všeobecnej zákonitej a príčinnej podmienenosti všetkých javov.determinizmus>