FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Architektúra rímska

architektúra rímska

- etapa vývoja antickej architektury od polovice 8. stor. pr. n. l. do druhej polovice 5. stor. n. l. na uzemí Rímskej ríše.

Rímska architektúra vznikla racionálnym spojením dvoch zdanlivo protichodných predchodcov gréckej architektúry a etruskej stavebnej techniky, založenej na systéme mohutných pilierov a valených klenieb. Spojenie oboch systémmov sa uskutočňuje na stavbách pre verejný život spoločnosti (divadlá, amfiteátre ap.), zatiaľ čo úžitkové stavby (akvadukty) si dlho uchovávavjú svoj pôvodný, v podstate etruský technický charakter a najstaršie chrámy z prvych rokov republiky sú zasa čisto helenistické, hoci neskôr nadobudajú špecificky rímsku tvárnosť.

Výsledná rímska architektúra je budovaná v etruskej klenbovej technike. Použitie klenieb umožnilo uzavrieť aj vnutorné priestory obrovskych rozponov jedinou plochou bez radov vnutorných podpier, ktoré boli v podobných stavbách nevyhnutné. Tým bol vytvorený jednotný vnutorný priestor, architektonicky ukončený ako samostatná výtvarná jednotka, ktorý je hlavným prínosom rímskej architektúry pre svetový vývoj staviteľského umenia ( L159;385).architektúra rímska>