FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Apollinarios z laodiceie

Apollinarios z Laodiceie (310 Laodikeia - 390 Laodikeia) = Appolinarios z Laodikeie
Kód: 322

- grécky teológ, zástanca trichotomizmu; syn kresťanského kňaza rovnakéh mena.

Keď cisár Julian r. 361 zakázal, aby kresťania vo svojich školách používali spisy klasických gréckych básnikov, Apollinarios spolu so svojím otcom básnicky spracoval rad biblických kníh, najmä žlamov, a previedol do formy platónskeho dialógu obsah evanjelií.

Vzhľadom na rozhodný odpor proti pohanskej reakcii a boj s ariánstvom zvolili Apollinaria r. 360 alebo 361 za biskupa v rodnom meste.

Svojím učením, že v Kristovi bola síce ľudská duša a ľudské telo, avšak nie ľudský duch, ale božský Logos (pozri: trichotomizmus) sa Apollinarios dostal do rozporu s názormi všeobecne prijímanými v cirkvi; jeho učenie, ktoré vlastne začalo christologické spory v cirkvi, odsúdila synoda v Ríme 374 najmä 2. ekumenický koncil v Konstantinopole 381 ( L263;115).Apollinarios z Laodiceie>