FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Trichotomizmus

trichotomizmus (gr.)

- učenie o reálnom členení sa na tri podstatné súčasti; za trichotomizmus sa v tomto zmysle považuje napr. učenie o reálnom členení sa človeka na tri podstatné časti, a síce telo, dušu a ducha (duchovnú alebo rozumnú dušu). V intenciách trichotomizmu postupoval napr. Platon, Aristoteteles, Plotinos, Numenios, manichejci, Origenes, Apollinarios z Laodiceie, averroisti, W. Occam, Telesius, Campanella a i. (cf L646;336).