FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Ibn síná abu-ali

Ibn Síná Abu-Ali (asi 980 Afšana pri Buchare - 18. 6.1037 Hamadan) = Avicena = Avicenna

- stredoveký tadžický filozof, arabský filozof, predstaviteľ východnej vetvy arabskej filozofie, lekár, prírodovedec, politik a básnik.

Ibn Síná uskutočnil úplnú recepciu aristotelizmu v arabskej filozofii: preto nazývaný aj "tretí Aristoteles". Filozofia Ibn Sínú nadväzuje na aristotelovskú a novoplatónsku tradiciu. Hmota je večná a je príčinou rozmanitosti jednotlivých vecí (je princípom individuácie), tvrdí Ibn Síná. Avšak svet ako večné trvanie v čase je podmienený večným bohom, ktorý jestvuje mimo času. Božská činnosť je myslenie boha o sebe samom: toto sebauvedomovanie si boha je počiatkom všetkého bytia. Prvým a jediným bezprostredným produktom sebauvedomovacej činnosti boha je prarozum. Ľudskú dušu chápe Ibn Síná ako substanciálnu formu tela, ktorá je nehmotná a nesmrteľná. Ibn Síná uznáva posmrtný život iba v čisto duševnom, no nie vo fyzickom zmysle; odmieta vzkriesenie tela.