FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Al-fárábí

al-Fárábí (okolo 870 Fáráb v tureckom Churásáne - 950 Damašek)

- arabský filozof tureckého pôvodu, predstaviteľ východného islamského aristotelizmu a zakladateľ novoplatónskej islamskej filozofie, jeden z najväčších filozofov muslimksého východu, Arabi ho nazývali 'druhý učiteľ' (prvým učiteľom bol pre nich Aristoteles.

Al-Fárábí je známy mnohými komentármi k dielam Aristotela a Platona. Snažil sa o súlad medzi týmito dvoma filozofmi.

Al-Fárábí sa snažil vybudovať filozofický systém vychádzajúch z filozofie emanácie v duchu novoplatonizmu.al-Fárábí>