FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1991

1990 1992

- 6. 10. 1991
- vychádza prvé číslo týždenníka TREND (J66)

-----------
20. stor.
1992