FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Trend. týždenník o hospodárstve a podnikaní

TREND. Týždenník o hospodárstve a podnikaní = J66

- slovenský týždenník, ktorý vznikol koncom roku 1991 (prvé číslo vyšlo 6. 11. 1991). Prináša podrobné a komplexné informácie o ekonomike, o tom, čo sa udialo v slovenskom hospodárstve za uplynulý týždeň. Týždenníku TREND ide o čo najvernejší obraz slovenskej ekonomiky.

Šéfredaktorka: Tatiana Repková

Vedúci redaktori: Oliver Brunovský
Ľuboš Jurina
Eduard Žitňaský

Redaktori: Milan Lechnický - reklama, manažment
Jana Janků - poľnohospodárstvo a výživa, svetová ekonomika

Reportéri: Jozef Prosnan - hospodásrtvo
Dana Lajčiaková - podnikanie
Veronika Poláčková - podnikanie
Jozef Hajko - privatizácia
Igor Matloň - financie
Ján Kovalčík - financie
Jaroslav Matyáš - firmy a kapitálový trh
František Palko - formy a kapitálový trh
Jana Dorotková - o čom rokovali, English News Summary

Filiálne redakcie: Košice - Gabriel Beer
Bonn (NSR) - Peter Rival
Moskva (Rusko) - Katarína Schlesingerová

Dokumentácia: Viera Šimková

Knižnica: Elena Rychlíková

Grafická úprava: Ľubomír Hrušovský
Miroslav Zubek
Marek Borovský

Jazyková úprava: Jana Ševčíková

Inzerciu a predplatné prijíma obchodné oddelenie TRENDY, spol. s r. o.

Obchodný riaditeľ: Peter Mačinga

Ekonomická riaditeľka: Jacqueline Korbelová

Marketing: Adriana Turňová

Vedúca inzercie: Gabriela Horváthová

Vedúca distribúcie: Nina Dzdzinová

Cena predplatného ročne v SR 551, 20 Sk (pre študentov 330,70 Sk),
v ČR 988 Kč,
v Európe 182 DEM (104 USD),
v zámorí 312 DEM (182 USD)

Tlač: Concordia, spol. s r. o., Bratislava

(C) TRENDY, spol. s r. o., Bratislava, 1994.
Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií a grafov len z výhradným a predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa.

-----------------------
TREND. Týždenník ...>