FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

18 Miliárd pr. n. l.


15 miliárd pr. n. l.

- predpokladaná doba big bangu, primordiálnej explózie, ktorou sa začal náš vesmír

1. sekunda existencie vesmíru

- vesmír má v celom objeme teplotu asi desať miliárd stupňov. Pri takej teplote nejestvujú ani zlúčené atómové jadrá; hmota je rozložená na svoje najprvotnejšie zložky tvoriace akúsi polievku zo základných častíc, ako sú protóny, neutróny a elektróny

2. sekunda - 3. minúta existencie vesmíru

- No chladnutie vyššie spomenutej polievky umožňuje jadrové reakcie. Najmä neutrónom a protónom nič nebráni spájať sa do dvojíc a tieto dvojice zasa svojimi kombináciami vytvárajú jadrá prvku hélium. Počas týchto prvých troch minút existencie vesmíru sa asi štvrtina objemu látky syntézou premenila na hélium. Tým sa spotrebovali prakticky všetky neutróny, ktoré boli k dispozícii. Zvyšným neskombinovaným protónom bolo súdené stať sa jadrami vodíka. Vesmir tak bude pozostávať asi zo 75% vodíka a 25% hélia.

Pri prvotných jadrových reakciách vznikajú pravdepodobne aj veľmi malé množstvá deutéria, hélia-3 a lítia. No ťažšie prvky, ktoré celkove tvoria menej ako 1% kozmického materiálu, nevyrobil veľký tresk. Tie sa vytvoria oveľa neskôr vo vnútri hviezd ( L949;42-43)

----------------------
18 miliár pr. n. l.>