FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Neutrón

neutrón

- elektricky neutrálna elementárna častica. Hmota neutrónu je 1838,6-krát väčšia ako hmota elektrónu. Neutróny spolu a protónmi tvoria jadro atómu. Voľný neutrón je nestabilný; rozpadá sa na protón, elektrón a neutrino ( L42;781).