FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

10. Stor. pr. n. l.

11. stor. pr. n. l. 9. stor. pr. n. l.

Počiatky antického umenia

asi 1200-700
- mladšia a neskorá doba bronzová v strednej Európe; na severe
rozvoj lužickej kultúry, na juhu mohylového ľudu; rast počtu obyvatelstva, vyspelá produkcia bronzových predmetov

11. stor. pr. n. l. - 7. stor. pr. n. l.
- obdobie, do ktorého sa lokalizuje život Homéra

po 1100-771
- vláda dynastie Západných Čou v Číne; zjednotenie veľkej časti čínskeho územia až k rieke Jang-c'-ťiang a k Žltému moru; rozvoj výroby, prehlbujúca sa triedna diferenciácia

okolo 1000
- počiatok fénickej kolonizácie západného Stredomoria
- 'staroeurópčina' sa začína členiť a neskôr sa rozpadáva na jednotlivé jazyky, napríklad na italické, prvotnú formu latinčiny, na germánske, slovanské, baltské, a teda aj keltské ( L720;80)
- rozvoj villanovskej kultúry v Itálii; jej vznik súvisel snáď s príchodom indoeurópskych kmeňov zo severu; používanie bronzových nástrojov; obchodné styky s gréckou oblasťou a s Feničanmi
- vznik judsko-izraelského kráľovstva za kráľa Dávida (zomrel 960) s hlavným mestom Jeruzalemom; štátny kult jediného boha Jahve; najväčší rozkvet za kráľa Šalamúna (asi 965-926); priateľské vzťahy s Egyptom a Feničanmi

asi 910-605
- novoasýrska ríša v Mezopotámii; postupné prenikanie do Sýrie, Palestíny, Foiníkie a Malej Ázie; útlak porobených národov; vrcholný územný rozkvet po r. 670

----------------------
10. stor. pr. n. l.>