FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Potreba - druhy/príklady

potreba - druhy/príklady

metapotreba

potreba biologická

potreba duchovná

potreba ekonomická

potreba fyziologická

potreba kultúrna

potreba materiálna

potreba primárna
potreba primárna ženy a muža
potreba prirodzená

potreba sekundárna
potreba sociálneho života

potreba vitálna