FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Potreba primárna

potreba primárna

- potreba biogénna - potreba, ktorá sa týka zabezpečenia, udržania holej existencie indivídua, ako hlad, smäd, spánok, potreba kyslíka (dýchania), sekrécie, aktivity, prístrešia, udržiavania optimálnej teploty, adaptácie, sexuálneho uspokojenia, materstva, hry a prezviedavosti (na primárnosť posledných štyroch potrieb a názory autorov rôznia, jedna skupina ju uznáva, druhá o nej pochybuje). Tieto potreby sú spoločné celému druhu homo sapiens ( L951;289).

-------------------
potreba primárna>