FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Potreba sekundárna

potreba sekundárna

- potreba sociogénna - potreba, ktorá vzniká buď spôsobom uspokojovania primárnych potrieb, alebo je to potreba naučená socializačným procesom. K sekundárnym potrebám zaraďujú najmä potreby sociálne, získané, naučené, umelé, kultúrne atď.