FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metapotreba

metapotreba

- vyššia ľudská potreba, napr. potreba spravodlivosti, krásy, poriadku, cti a sebaaktualizácie; najprv však musia byť naplnené potreby základné. Teóriu metapotrieb rozvíja A. Maslowova teórie osobnosti ( L571;103).