FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Platon: dialógy i-iii (1990) l232

Platon: Dialógy I.- III. Bratislava, Tatran 1990. L232 Preložil, úvodnú štúdiu, úvody a poznámky napísal Július Špaňár.
Edičný návrh pripravil Peter Kuklica.

Dialógy I. 928 s. L233>
Dialógy II. 704 s. L234>
Dialógy III. 696 s. L235>