FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Platon: dialógy i (1990) l233

Platon: Dialógy I. Bratislava, Tatran 1990. 928 s. L233 Preložil, úvodnú štúdiu, úvody a poznámky napísal Július Špaňár.
Edičný návrh pripravil Peter Kuklica.

O b s a h :

Špaňár, J.: Platon - otec idealizmu (7-30) L236

Laches (31-61) L237
Úvod (33-34)
Charmides (61-92) L239
Úvod (63-64)
Lysis (93-122) L240
Úvod (