FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Platon: dialógy iii (1990) l235

Platon: Dialógy III. Bratislava, Tatran 1990. 696 s. L235 Preložil, úvodnú štúdiu, úvody a poznámky napísal Július Špaňár.
Edičný návrh pripravil Peter Kuklica.