FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Platon: dialógy ii (1990) l234

Platon: Dialógy II. Bratislava, Tatran 1990. 704 s. L234 Preložil, úvodnú štúdiu, úvody a poznámky napísal Július Špaňár.
Edičný návrh pripravil Peter Kuklica.