FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Znamienko


znamienko lat. signum

- symbol znamenajúci kladnos» (plus, +) alebo zápornos» (minus, -) čísla alebo výrazu.