FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zločin


zločin

- ťažké previnenie proti právnemu poriadku, ktoré sa podľa zákona (66) trestá najväčšími trestami ( L211;629).