FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Poriadok právny


poriadok právny

- súbor právnych predpisov platných na území určitého štátu. Najvýznamnejšie miesto v právnom poriadku určitého štátu patrí ústave štátu, prípadne aj ďalším ústavným zákonom, od ktorých odvodzujú svoju legalitu aj ostatné právne predpisy - zákonné nariadenia vlády, vyhlášky a iné všeobecne záväzné predpisy. Medzi jednotlivými právnymi predpismi musí byť určitá hierarchia záväznosti a všetky musia byť v súlade s ústavou ( L965;174).

------------------
poriadok právny>