FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trest


trest

- následné opatrenie po predchádzajúcom previnení. Trest je reakcia sociálneho prostredia na isté prejavy správania, ktoré znamenajú porušenie noriem. ( L349;389 L1032;192).

V práve: sankcia ukladaná súdom (66) páchateľovi uznanému za vinného zo spáchania trestného činu. Obsahuje negatívne hodnotenie činu a jeho páchateľa, ukladá sa v závislosti od závažnosti činu s cieľom ochraňovať spoločnosť ( L715;741).

--------
trest>