FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákony zachovania


zákony zachovania

- udržiavanie stálosti určitych veličín v priebehu zmien fyzikálnych objektov. Niektoré veličiny sa zachovávajú pri všetkých dejoch: energia, hybnosť, moment hybnosti, elektrický náboj, dva leptónové náboje (elektrónový a mionový) a baryonový náboj. Iné veličiny - parita, izotopický spin, podivnosť sa zachovávajú len pri určitých dejoch (napr. zachovanie parity sa narušuje pri slabých interakciách). Základom zákonov zachovania sú príslušné zákony symetrie.

Základné zákony zachovania sú:

zákon zachovania energie
zákon zachovania hybnosti
zákon zachovania momentu hybnosti.

Ďalšie zákony zachovania:

zákon zachovania hmotnosti
zákon zachovania spinu
zákon zachovania izotopického spinu
zákon zachovania parity
zákon zachovania podivnosti
zákon zachovania baryónového náboja
atď.

( L321;33 L53;403).