FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Objekt fyzikálny


objekt fyzikálny

- materiálny objekt, vyčlenená časť látkovej povahy, ktorú skúma fyzika.

Podľa veľkosti možno fyzikálne objekty rozdeliť na makrofyzikálne objekty , mikrofyzikálne objekty a megafyzikálne objekty ( L321;11 L1189;24).