FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Energia


energia

- schopnos» vykonáva» prácu; vnútorná sila. Ako fyzikálna veličina charakterizuje stav sústavy, ktorej prírastok sa rovná práci alebo teplu, ktoré sústava prijala. Energia je stav hmotného objektu v danej vz»aľnej sústave; zmeny stavu pri rôznych fyzikálnych dejoch sa opisujú ako zmeny energie.

----------
energia>