FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Základ


základ = fundus

- určenie podstaty predmetu vo vz»ahu k jeho zjavnému bytiu, pričom zjavné bytie predmetu vystupuje ako to, čo sa týmto základom kladie; jav, ktorý vystupuje ako nevyhnutná podmienka, predpoklad existencie nejakého iného javu a vysvetµuje ho. Základ je substanciálna príčina. Základ kladie zjavné bytie. Základ je podstata existujúca vo vnútri predmetu. Základ je jednou z určeností podstaty (cf. L65;284, 285).

---------
základ>