FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vývoj vesmíru


vývoj vesmíru

- zmeny priestoročasovej štruktúry vesmíru v jeho najširších známych meradlách. Extrapolácia pozorovaného javu rozpínania vesmíru vedie v súlade s nestacionárnymi relativistickými modelmi vesmíru k záveru, že vývoj celého známeho vesmíru sa začal zo superhustého stavu látky s extrémne vysokou teplotou asi pred 15 mld rokov. Prvým známym procesom, ktorý vyvolal rozpíananie vesmíru a jeho štrukturalizáciu, bol big bang ( L742;667).