FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Výklad práva


výklad práva

- výklad obsahu právnej normy; výklad práv vyplývajúcich z určitých právnych vz»ahov.

Pri výklade obsahu právnej normy treba postupova» tak, aby sa vykladajúci dopátral pravého obsahu právnej normy.

Pre výklad práv a povinností vyplývajúcich z právnych úkonov platia vykladacie pravidlá ustanovené v Občianskom zákonníku ( L965;293-294).

---------------
výklad práva>