FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Norma právna


norma právna

- pravidlo správania, ktoré je vyjadrené vo zvláštnej štátom uznanej forme (vo forme fromálnych právnych prameňov) a štátom sankcionované. Právna norma sa spravidla skladá z hypotézy (udávajúcej okolnosti, za ktorých sa má norma použiť), z dispozície (určujúcej príslušné správania) a zo sankcie (stanovujúcej právne následky nedodržania dispozície) ( L42;934).

Právna norma je špecifická norma, ktorá má niektoré formálne náležitosti, najmä pochádza od oprávneného právotvorného subjektu, bola vydaná náležitým spôsobom, atď., a niektoré kvalitatívne náležitosti, ktorými sú jej normatívnosť, právna zäväznosť, všeobecnosť a štátne donútenie ( L332;7-8).

---------------
norma právna>