FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Vz»ah právny


vz»ah právny

- vz»ah, v ktorom úcastníci vystupujú ako nositelia práv a povinností vyplývajúcich z právnej normy ( L715;575).