FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Východofranská ríša


Východofranská ríša

- vznikla 843 rozdelením Franskej ríše Verdunskou zmluvou na území dnešného Nemecka, Rakúska a severnej časti Švajčiarska. Za panovania Karola III.Tučné- ho a Arnulfa jeden z najsilnejších západoeurópskych štátov, jeho panovníci získali cisársky titul. Po Arnulfovej smrti úpadok centrálnej moci, porážka bavorského vojska Maďarmi v bitke pri Bratislave 907; v 10. stor. nadviazala na ňu rímsko-nemecká ríša pod vládou Liudolfingovcov ( L715;789).