FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Voltairianizmus


voltairianizmus (podľa Voltaira)

- ideovo-politické prúdy a náboženská slobodomyseľnosť v druhej polovici 18. stor. a začiatkom 19. stor. odvolávajúce sa na Voltairovo učenie.