FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Viliam zo champeaux


Viliam zo Champeaux (okolo 1070 Champeaux - 1121 Chalon sur Marne) fr. Guillaume de Champeaux
lat. Guilelmus Campellensis
Kód: 296

- francúzsky filozof a teológ, predstaviteľ scholastiky. Žiak Manegolda z Lautenbachu, Anselma z Laonu a Roscellina. Po skončení štúdií vyučoval na parížskej katedrálnej škole, kde k jeho poslucháčom patril Petrus Abaelardus. 1108 - súc rozmrzený azda ťažkosťami, ktoré mu spôsobil Abélard - utiahol sa do ústrania svätoviktorského kláštora. Čoskoro tu však obnovil svoje prednášky z rétoriky, filozofie a teológie a stal sa pravdepodobne aj podnecovateľom príklonu k mystike, ktorá neskôr vo svätoviktorskej škole prevládla. 1113 bol ustanovený zabiskupa v Chalons a pôsobil v tomto úrade až do konca života.

Na rozdiel od svojho nominalisticky orientovaného učiteľa Roscellina Viliam zastával v spore o univerzálie stanovisko krajného realizmu.

V prvých fázach svojej mysliteľskej činnosti učil, že každá druhová všeobecnina existuje v indivíduách daného druhu ako jedna a tá istá substancia a že tieto indivíduá sa líšia od seba len tzv. akcidentmi (accidentia). od vplyvom Abélardových kritických námietok zmenil neskôr svoje učenie tak, že aj v rámci druhu pripúšťal mnohosť substancií (podľa počtu indivíduí), ale tvrdil, že tieto sa od seba nijako nelíšia ( L264;289-290)

----------------------
Viliam zo Champeaux>