FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Akcident


akcident akcident (FT)
= akcidens

- sprievodná, druhotná, vedľajšia črta; akcidencia; nepredvídaná udalosť, príhoda. Zložka reálne existujúcich vecí, ktorá môže byť iba na inom ( L467; 9).akcident>