FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vesmír (novokynizmus)


vesmír ( novokynizmus)

- je pod vládou jedného spoločného zákona. Tomuto zákonu podlieha nielen svet prirody, ale aj človek a bohovia. Zeus, ako najvyššia vesmírna sila, spojil bohov a ľudí do jedného kozmického štátu, v ktorom má každá pozemská spoločnosť primerané miesto a zktorého si má brať vzor každý pozemský štát. Teda vesmír spolu s človekom tvorí jednu univerzálnu kozmickú monarchiu. Z kozmického pokoja vesmíru vyplýva harmónia a pokoj medzi ľuďmi. Preto treba žiť v zhode s prírodou, a síce životom práce.

Z toho vyplýva požiadavka prinavrátiť práci úctu, lebo len vtedy sa stane práca šťastím nielen pre chudáka, ale pre každého človeka vôbec. Práca ako božský zákon a kozmická povinnosť oslobdí človeka z biedy, ktorú zapríčinila mylne chápaná civilizácia ( L23;130).