FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Novokynizmus


novokynizmus Kód: 576

- sýty smer rímskej filozofie v období rímskeho cisárstva, ktorého zakladateľom (= obnoviteľom kynizmu) bol Dión Zlatoústy.

Novokynizmus predstavuje filozofizujúcu gnózu, ktorá sa zaoberá kozmickým spojením všetkych vecí, umením a eticko-právnou problematikou. Jej cieľom bolo vytvoriť v človeku vedomie kozmického spojenia so všetkým súcnom, a tým aj s božstvom ( L23;130).

---------------
novokynizmus>