FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vedy o telesnej kultúre


vedy o telesnej kultúre

- sústava vedných odborov skúmajúcich pohybové činnosti človeka v telesnej výchove, športe, pohybovej rekreácii, v zdravotnej telesnej vychove a v pohybovom umení ( L1358;324).

--------------------------
vedy o telesnej kultúre>