FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda (transcendentalizmus)-ei


veda ( transcendentalizmus)-EI

EI1.
Transcendentalistické koncepcie vedy sa viac inšpirujú Kantom než Hegelom. "Patria sem nielen novokantovské koncepcie ( Natorp, Cassirer), ale aj neoracionalistické ( Gonseth, Bachelard, Piaget). Charakterizuje ich predovšetkým procesualizácia rozumu. Rozum chápu ako činný, vyvíjajúci sa a pokúšajú sa pojmovo vyjadriť zákon vývoja rozumu. ...Zriekajú (sa) princípu totožnosti myslenia a bytia. ((122-123)) Predmet vedy je podľa nich utváraný vedeckým myslením...." ( L83;122-123)

EI2.
"Prírodné vedy členia skutočnosť vzhľadom na všeobecné, pričom všeobecné sa chápe ako to, čo je spoločné určitej triede javov. Kultúrne vedy sa orientujú na individuálne, pričom význam individuálneho je konštituo((133-134))vaný vzhľadom na hodnoty." ( L83;133-134) (cf. hodnoty (Rickert, H.))