FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Transcendentalizmus


transcendentalizmus

- 1. filozofické učenie v USA, ktoré vnziklo koncom 19. stor. ako reakcia na praktickú mentalitu amerických osadníkov ovplyvnenú budovateľským záujmom. Transcendentalizmus je hĺbavá, kontemplatívna filozofia kvietistického nádychu, nadväzujúca na nemecký idealizmus, na ducha puritanizmu, unitárstva, vegetarianizmu a abstinentizmu. Nepotlačiteľný temperament, humor a úplná myšlienková oslobodenosť od európskeho stredoveku jej však dodávajú zvláštyne a nové čaro. Hlavným predstaviteľom transcendentalizmu je R. W. Emerson.

2. Ako "transcendentalizmus" sa zvykne označovať aj filozofia Kantova a jej rozvíjanie v poklasickej filozofii.

----------------------
transcendentalizmus>