FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda systémová


veda systémová angl. systems science
rus. sistemnaja nauka

- súbor disciplín zaoberajúcich sa systémom.

Medzi jednotlivými disciplínami systémovej vedy niet ostrá hranica a
chápanie jednotlivých disciplín sa pri rôznych autoroch líši. Tieto disciplíny používajú príbuzné metódy a majú interdisciplinárny charakter ( L479;312-313).