FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Falzifikácia


falzifikácia

- jeden zo spôsobov overovania pravdivosti teoretických tvrdení ( hypotéz, teórií, vedeckých zákonv) ich vyvrátením konfrontáciou s empirickými údajmi zo skúsenosti. Teorie, hypotézy atď. sú čiastočne alebo úplne vyvrátené, ak moľno logicko-deduktivnou metódou (logická falzifikácia) alebo pozorovaním, experimentom atď. (empirická falzifikácia) dokáza» nepravdivosd» výpovedí, ktoré sa z nich odvodzujú. Falzifikácia, najmä empirická, je casto µahąím spôsobom určovania zmysluplnosti vedeckých tvrdení neľ verifikácia ( L74;179).