FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Väzba v systéme


väzba v systéme

- je spojenie medzi prvkami systému, ktorým sa realizuje špecifický vzťah reprezentujúci závislosti (súvislosti) medzi vlastnosťami prvkov (cf. štruktúra systému).

Väzba v systéme je podmienená vzťahom medzi prvkami, pričom nie každý vzťah sa musí realizovať väzbou. Prostredníctvom väzieb sa zabezpečuje interakcia prvkov, a tým aj správanie systému a činnosť systému.

Podľa spôsobu realizácie spojenia sa rozlišuje sérivá, paralelná a spätná väzba v systéme. ( L337;352).