FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prvok systému


prvok systému

- je na danej rozlišovacej úrovni ďalej nedeliteľná časť systému, ktorá sa vymedzuje z hľadiska hľbky poznania systému alebo jeho skúmania na základe jeho vlastností (cf. štruktúra systému).

Pre vymezenie prvku je rozhodujúce identifikovanie tých jeho vlastností, na základe ktorých vznikajú vzťahy k iným prvkom, predstavujúce potenciálnu možnosť väzieb medzi nimi (cf. väzba v systéme).

Rozloženie systému na prvky a poznanie ich vlastností vytvára predpoklady pre zásahy do štruktúry systému, ktoré vedú k skvalitneniu funkcií prvkov, a tým aj k zlepšeniu funkcie systému ako celku.

Prvky možno hodnotiť z rôznych hľadísk, na základe čoho sa určujú vnútorné, hraničné, vstupné, výstupné, riadené prvky i riadiace prvky ( L337;264).

----------------
prvok systému>